Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
THERMAIDES IV
THERMAIDES DOLLS
THERMAIDES 1000
THERMAIDES TWINS
THERMAIDES IV
THERMAIDES III
THERMAIDES II
THERMAIDES IV
THERMAIDES I
THERMAIDES III
THERMAIDES I
THERMAIDES 1821
THERMAIDES PR
THERMAIDES 1000
THERMAIDES I
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Δημοσιεύθηκε στις: 30 Μαΐου, 2019
Ως Ανάδοχος Έργου η αμοιβή της Εταιρίας μας είναι 10% του συνολικού πραγματικού κόστους με ΦΠΑ για την Μελέτη και 10% για την επίβλεψη και περιλαμβανεται στην προτεινομενη τιμή .
Ιδιωτικό Συμφωτικο Αναθεσης εκπόνησης Έργου με Προκαταβολή 10% που είναι και η αμοιβή της Εταιρίας μας για την προετοιμασία της Μελέτης και 10% για την επίβλεψη μετα την έκδοση της Άδειας.
Τα τιμολόγια Αγορών εκδίδονται όλα στο Όνομα του Ιδιοκτήτη
Η αποπληρωμή θα γίνεται με την ολοκλήρωση της εκάστοτε φάσης του έργου και πάντα σύμφωνα με τα τιμολόγια αγορών.
Στο τέλος το εναπομείναν υπολοιπομενο προσυμφωνημένο τίμημα θα εξοφληθεί με την Έκδοση ΤΠΥ για το οποίο εμπορικό κέρδος της Εταιρίας το οποίο και αυτό συμπεριλαμβάνεται στην προτεινομενη τιμή.
Καμμία υπέρβαση τιμής όταν με γνώμονα την υπογραφείσα Συγγραφή Υποχρεώσεων έχουν προκοστολογηθει τα πάντα.